http://eurocartv.nl/

EurocarTV

põlva ank ekre õhtuleht klassikaline massaaž kuressaares jõhvi vene gümnaasiumi ujula kuidas saada notariks
Please turn on Javascript and install Flash 8 to see this content

Seto keele sõnaraamat

[EKSS] "Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009

seto keele sõnaraamat
Konverentsil esitletakse ka kaht verivärsket raamatut: konverentsiosa viimase ettekandena toimub Eesti Keele Instituudi, Tartu Ülikooli ja Seto Instituudi ühisväljaande “Seto eripäraste sõnade sõnaraamat” esitlus ning kl 19 esitetakse Paul Haavaoksa luulekogu “Palumaad ja rannahääled” (väljaandja Seto

ETIS - Suur seto-eesti sõnaraamat

et Keskus koordineerib ja korraldab keele- ja kultuuriuuringuid ajaloolises lõunaeesti (võru, setu, mulgi ja tartu) piirkonnas. en The museum has two units: Obinitsa Seto Muuseumitarõ (situated in Obinitsa village) and Seto fortress-farm or Luikjärve farm (situated 4 km from Obinitsa).

võro-eesti-võro sõnaraamat

Seto leelo ku keele alalhoitja | Setu Songs as Language Conservation Kõgõpäält tulõ mõista’ kiilt ja kirja | First Comes Understanding of Language and Writing Mu imäkiil on Seto kiil | …

Võro-eesti synaraamat

[EKSS] "Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009 Uued sõnad ja tähendused: Sõnastikust • Eessõna • Lühendid • Mängime • @arvamused.ja.ettepanekud

Seto sõnastik - Eesti Keele Instituut

Värske veebisõnastik hõlmab ligikaudu 6000 märksõna ja selle eesmärk on pakkuda seto keele huvilistele vajalikku tuge, kuniks mahukam sõnaraamat valmib. „Märtsikuus ilmus Pihkva meedias väide, et setodel puudub pismennost ehk siis laiemalt tõlgendades – omakeelne kirjaoskus.

Eesti murdidõ sõnaraamat – Wikipedia

SHVEE20150 "Suur seto-eesti sõnaraamat (1.01.2020−31.12.2020)", Eva Saar, Tartu Ülikool, Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, eesti ja üldkeeleteaduse instituut.

Seto sõnastik - Eesti Keele Instituut

"Eesti murdidõ sõnaraamat" ("Eesti murrete sõnaraamat") om sõnaraamat, kon ommaq sisen eesti ja lõunaeesti kiili pruukõ sõnaq. Muuhulgan om sääl pallo võro ja seto keele sõnno. Ega sõna man ommaq ärq näüdätüq kihlkunnaq, kon tuud sõnna pruugitas vai om pruugit, nink näütüslausõq.. Teedüs

Seto Instituut tähistab oma 10. sünnipäeva

"Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999", (3 trükki) "Õpilase ÕS 2004" murdesõnaraamatud: eesti murrete sõnaraamat (sh varasemad vihikud), seto sõnastik, väike murdesõnastik; väikesed murdesõnastikud: kihnu sõnaraamat, idamurde sõnaraamat, hiiu sõnaraamat, mulgi sõnastik, vanapärase Võru murde sõnaraamat

Setos - tõlge - Inglise-Eesti Sõnaraamat - Glosbe

seto keele sõnaraamat
Eesti - kreeka online sõnaraamat Glosbe. Otsi36 576 lauseid ja 23 537 586 tõlkemälusid. Tasuta.

võro-eesti-võro sõnaraamat

seto keele sõnaraamat
Kokkopandja: Jüvä Sullõv jt Graafiga: Tani Mattis Tekniline lahendus: Männamaa Kaur jt Kirodaq: synaq(ät)synaq.org

Leksikaalsed ressursid

Värske veebisõnastik hõlmab ligikaudu 6000 märksõna ja selle eesmärk on pakkuda seto keele huvilistele vajalikku tuge, kuniks mahukam sõnaraamat valmib. "Märtsikuus ilmus Pihkva meedias väide, et setodel puudub pismennost ehk siis laiemalt tõlgendades – omakeelne kirjaoskus.

Leksikaalsed ressursid

seto keele sõnaraamat
Eesti õigekeelsussõnaraamat (ÕS) on Eesti Keele Instituudi koostatav sõnaraamat, mis on Eesti Vabariigi valitsuse määrusega kirjakeele normi alus. Ametlikus suhtluses jm keelekasutuses on oluline järgida keelenorme. Igapäevasuhtluses on ÕS ja teisedki normiallikad mõeldud inimestele, kes soovivad järgida hea keelekasutuse tava.

Eesti-Kreeka sõnaraamat, Glosbe

Eesti keele seletav sõnaraamat (2009) Suurim eesti keele sõnaraamat, mis hõlmab kogu eesti kirjakeelt, k.a kõnekeelt ja oskuskeelt. Võõrsõnade leksikon (2012) Võõrsõnade leksikon sisaldab 33 000 levinumat võõrsõna, tsitaatsõna, laensõna, lühendit, sententsi ja väljendit.

võru haigla sünnitusosakondpõltsamaa pizzakioskkuidas puhastada vaipaeesti rahvusloomkuidas saab mullast kasu inimeneestonia moroccocircle k võrujohvi sillamaemeretare narva jõesuu menüüõigekirja sõnastik

Tijdelijk AutoTV met Playstation 2: € 995,- incl. BTW en montage

Bekijk aanbieding

Leuker auto rijden met CarTV en Entertainment

Meer weten over onze producten?

Powered by

KPN

Eurologics

Naar KPN autoTV

Naar Eurologics

homeaanbiedingin de mediaMeer info