http://eurocartv.nl/

EurocarTV

võru 156 võru 50, tartu millal lõppes teine maailmasõda enet sõnastik kuidas paigaldada õhupuhastit
Please turn on Javascript and install Flash 8 to see this content

Antonüümide sõnastik

SüNonüüMid, AntonüüMid - SlideShare

Sünonüümisõnastik See on TA Eesti Keele Instituudi poolt 1991. aastal kirjastatud sõnastiku WWW versioon. Sõnaraamatus on ligikaudu 10000 sünonüümirida, mis koosnevad üksiksõnadest, sõnaühenditest, sealhulgas fraseologismidest.

Vastupidised sõnad lastele - Online-sõnastik lastele

[SYS] Sünonüümisõnastik. Päring: osas

Images of Antonüümide Sõnastik

antonüümide sõnastik

Vene keele antonüümide sõnastik. Vene keele sünonüümide sõnastik. A.Kitzbergi nimeline Gümnaasium 4 4. Morfeemika (sõna koostis) ja sõnamoodustus Morfeem kui keeleühik. Morfeemide liigid: juur, eesliide, sufiks, muutelõpp. Samatüvelised sõnad. Sõnatüvi.

EESTI KIRJAKEELE SELETUSSÕNARAAMATUST

antonüümide sõnastik

1. Klõpsa alltoodud loendis sõnastikel, kust soovid otsida. 2. Kirjuta lehekülje päises olevasse lahtrisse otsisõna ja vajuta Enter-klahvi. Keeleveeb teeb päringu kõikidesse valitud sõnastikesse korraga.

Antonüümisõnastik

antonüümide sõnastik

Sõnastik kui teatmekirjanduse liik. Tutvumine sõnastike tüüpidega. 2.2. Graafika. Foneetika. Ortoeepia - 10 tundi. Tähestik. Hääliku ja tähe suhe. Vene keele täis- ja kaashäälikute süsteem: rõhulised ja rõhutud täishäälikud, helilised ja helitud kaashäälikud, palataliseeritud ja palataliseerimata kaashäälikud.

5+ parimat sõnastiku tarkvara Windows 10 jaoks

Lisaks sünonüümid on loetletud ka suur antonüümid jaoks lust. Üksikasjaliku Sõnaloendi puhul võite klõpsata vahekaarte sünonüümide ja antonüümide vahetamiseks. Veelgi tähtsam on see, et näete definitsioonide menüüd inglise keeles, kus DigoPaul.com sõnastik pakub lust täpset tähendust.

Vihje 1: Miks me vajame antonüüme - Koolid | September 2020

antonüümide sõnastik. Vene keele sünonüümide sõnastik Morfeemika (sõna koostis) ja morfoloogia (sõnamoodustus). Morfeem kui keeleühik. Morfeemide liigid: juur, eesliide, sufiks, muutelõpp. Samatüvelised sõnad. Sõnatüvi. Sõnamoodustus- ja sõnamuutemorfeemid. Sõnamoodustusviisid Nimisõna üldiseloomustus. Üld- ja pärisnimed.

SÕNAPERE – TUGEV TUUMIKPERE VÕI …

antonüümide sõnastik, fraseoloogia- sõnastik, vormisõnastik. Sellesse ritta on nüüd lisandunud Silvi Vare koosta-tud „Eesti keele sõnapered”. Perekonnapilt Sõnavara süstematiseerimist ja rühmi-tamist hõlbustab, et põhisõnavarakogud (ÕS, EKSS) on kasutatavad elektrooni- liselt.

[SYS] Sünonüümisõnastik

Antonüümid ehk vastandsõnad on ühe semantilise tunnusjoone poolest vastandlikud sõnad, samas nende muu tähendussisu langeb kokku, nt mees ja naine on antonüümid, kuid väljendavad mõlemad mõistet inimene.Antonüümid pole seega sugugi sõnad, mis on tähenduselt teineteisest võimalikult erinevad. Antonüümid aitavad paremini esile tuua sõnade tähendusi.

Antonüüm – Vikipeedia

antonüümide sõnastik

Lisaks sünonüümid on loetletud ka suur antonüümid jaoks lust. Üksikasjaliku Sõnaloendi puhul võite klõpsata vahekaarte sünonüümide ja antonüümide vahetamiseks. Veelgi tähtsam on see, et näete definitsioonide menüüd inglise keeles, kus DigoPaul.com sõnastik pakub lust täpset tähendust.

VÄIKE PARONÜÜMI- SÕNASTIK - Koduleht

Opposite Words for KidsList of Opposite AdjectivesDESCRIBING PEOPLE AND THINGSAdjectives – Flashcard Opposite Words for Kids Vocabulary list by Opposites (or Antonyms) List of Opposite Adjectives big, small blunt, sharp cheap, expensive clean, dirty difficult, easy empty, full fast, slow fat, thin front, back good, bad hart, soft heavy, light here, there high,

Sünonüümid, antonüümid ja homonüümid

Sõnastikust sünonüümide ja antonüümide leidmiseks. Hetkel on kasutada 203029 sünonüümi ja 8707 antonüümi. sõnastik Anneli Kesksaar 20. Detsember 2009 Vaatamisi: 1518 Ava. Juhendid;

merlyn uusküla miks alles nüüdeesti rahatähednarva jõesuu vee temperatuurrõuge apteekpõltsamaa jaanipidukuidas panna mitu pilti ühele pildileküttepuud põltsamaamiks ei ole vihmapilvi atmosfääri kõrgemates kihtidesaverage internet speed in estoniaguljašš kanalihast

Tijdelijk AutoTV met Playstation 2: € 995,- incl. BTW en montage

Bekijk aanbieding

Leuker auto rijden met CarTV en Entertainment

Meer weten over onze producten?

Powered by

KPN

Eurologics

Naar KPN autoTV

Naar Eurologics

homeaanbiedingin de mediaMeer info