http://eurocartv.nl/

EurocarTV

summer intern estonia eesti vabariigi ministrid kuidas vahetada juhatuse liiget kuidas teha küsitlust internetis eesti saun
Please turn on Javascript and install Flash 8 to see this content

4 klassi eesti keele töölehed

1. klass - algklasside eesti keel

Töölehed. Pilt geometrilistest kujundites Tekstülesanded ja 20 piires arvutamine Joonistamine teksti põhjal Teadus- maitsed Aastaajad ja kuud (kubbu.com) Kõnekäänud (kubbu.com) Suur kirjatäht Kirjuta lünka p või b Kontrolltöö I rida (III veerandi lõpp, matemaatika) Kontrolltöö II rida (III veerandi lõpp) Kordav töö eesti keel

5c klassi koolielu: EMAKEELENÄDALA KULDVILLAK 3.-4

· E. Hiiepuu Eesti keele töövihik 2. klassisle II osa Avita 2007 · E Hiiepuu Eesti keele kuulamisülesannete töölehed 2. klassile · Koost. E. Hiiepuu CD 1 Eesti keele kuulamisülesanded ja luuletused 2. klassile Avita 2006 Õppe- ja kasvatuseesmärgid: Eesti keele õpetusega taotletakse 2. klassis , et õpilane:

Õppematerjalid õpiraskustega õpilastele. Eesti keel 1

Eesti keele tähestiku aluseks on ladina tähestik. Ladina tähestik on aluseks üle viiesajale keeletähestikule, sh läti, leedu, soome, vietnami, inglise, hispaania, tü KAS NIMI VÕI NIMETUS? Kas suur või väike algustäht? Nimi tähistab üht olendit, asja, nähtust. Nimes kirjutatakse kõik sõnad (v.a sidesõnad) suure algustähega.

ETIS - Sinasõprus keelega. 4. klassi eesti keele töövihik

4 klassi eesti keele töölehed

Eesti keel Geograafia Inimeseõpetus Õpetaja kavalus LOODUSÕPETUS Riided. Töölehed. Õpetajaraamat. Tegusõna JOOMA ja SÖÖMA (MIDA?) Mida tegema? Mida teha? Tehke! Ärge tehke! Jooma. Juua. Jooge. Ärge jooge. Sööma. 4.kl EK sööma mida? by

EESTI KEELE TÖÖPLAAN 4 - Miksike

4 klassi eesti keele töölehed

Eesti taimed: 3. nädal : Täishäälikute pikkused Täishäälikute pikkused Liitmine 10 piires: Häälikupikkus- esitlus: 4. nädal: Mida teeb? Mida teevad? Lahutamine 10 piires Puud: Puud- esitlus: 5. nädal: Täishäälikuühend Ühelised ja kümnelised Puud, põõsad, rohttaimed: Eesti taimed: 6. nädal: Isikulise asesõna õigekiri Suluta

4. klassi materjal - Eve klassid - Google Sites

4 klassi eesti keele töölehed

Sinasõprus keelega. 4. klassi eesti keele töövihik. 2. osa. Koolibri. Publikatsiooni tüüp raamat/monograafia Autorid, kellel on ETISe konto Helin Puksand (Autor) Autorid Kui väljale „Autorid, kelle on ETISE konto“ sai lisada ainult neid isikuid, kes on ETISe kasutajad, siis väljale „Autorid“ tuleks sisestada kõigi publikatsiooni

4. klassi eesti keele õppekomplekt - YouTube

Eesti keele kuulamisülesannete CD 4.–6. klassile Koostanud Liisi Piits, Kaja Sarapuu, Lauri Vanamölder Eesti keele kuulamisülesannete töölehed 4. klassile

Eesti keele töölehed 6-7 aastastele - E-koolikott

4 klassi eesti keele töölehed

loodusvaatluste töölehed ja muud; õppefilm, kes elab tiigis; loomade kohastumused eluks vees; järvetaimed; otsi järvi Eesti kaardilt; aluse ja öeldise töölehed; liitõsnade töölehed; infootsing internetist ja autoriõigustest; 6. klassi eesti keele kordamiseks; animeeritud kõnekäänud; eesti keele

Eesti keel - Merilini õppematerjalid

E-koolikott on õppimiseks loodud veebikeskkond, kus õppekavade materjalid on jaotatud märksõnade järgi. Veebikeskkond võimaldab otsida materjale erinevatest digitaalsetest kogumikest. E-koolikoti eesmärk on võimaldada kasutajal pääseda ligi digitaalsetele õppimismaterjalidele ühest kohast – kasutaja ei pea otsima materjale enam erinevatest veebikeskkondadest.

ETIS - Sinasõprus keelega. 4. klassi eesti keele töövihik

4 klassi eesti keele töölehed

Eesti keele elektrooniline õpetajaraamat 4. klassile Kati Lepp, Kristiina Orgla, Maire Aher. 4. klassi eesti keele e-tund sisaldab: mille juurde kuuluvad ka töölehed; etteütlusi, kontrolltöid, ümberjutustuste tekste, kirjandite teemasid; lugemissoovitusi enesetäiendamiseks; töökava, mida saab kohandada ja muuta. Teemaplokid.

TaskuTark

4 klassi eesti keele töölehed

Sinasõprus keelega. 4. klassi eesti keele töövihik. 1. osa. Koolibri. Publikatsiooni tüüp raamat/monograafia Autorid, kellel on ETISe konto Helin Puksand (Autor) Autorid Kui väljale „Autorid, kelle on ETISE konto“ sai lisada ainult neid isikuid, kes on ETISe kasutajad, siis väljale „Autorid“ tuleks sisestada kõigi publikatsiooni

Eesti keel - 4. klass | TaskuTark

4 klassi eesti keele töölehed

Need töölehed on mõeldud kasutamiseks 1. klassi eesti keele tundides. Soovitatav on nendega töötada 2. poolaastal, kui lapsed oskavad juba lugeda ning jõukohaseid sõnu kirjutada. Töölehtedel on näidisharjutused, mida võiks neid teemasid käsitledes lastega teha.

E-tund®. Eesti keele elektrooniline õpetajaraamat 4

Vene keele grammatika Testi oma teadmisi. Muusika ajalugu. Geograafia. 1 4. Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel Testi oma teadmisi. 5. kursus: Mikro- ja megamaailma füüsika Valemid Tabelid Testi oma teadmisi. Bioloogia. 3. Geneetika

1. klassi eesti keele tasemetöö

Piret Hiisjärv „Õpime eesti keelt suheldes,” õpik 4. klassile AVITA,2001. Piret Hiisjärv „Õpime eesti keelt suheldes” I ja II osa, töövihik 4. klassile AVITA, 2001. Piret Hiisjärv „Töölehed raamatute lugemiseks“ AVITA, 2001. Piret Hiisjärv „Eesti keele kuulamisülesannete töölehed 4. klassile“ AVITA, 2002

miks nägu õhetabeesti ehitusettevõtjate liitgoldstar eestiülikooli apteek jõgevaeesti selgeltnägijate tuleproov 2018polarn o pyret eestihireright estoniapiatti tipici estoniamüüa triki tõukeratasestonia in the eurovision song contest

Tijdelijk AutoTV met Playstation 2: € 995,- incl. BTW en montage

Bekijk aanbieding

Leuker auto rijden met CarTV en Entertainment

Meer weten over onze producten?

Powered by

KPN

Eurologics

Naar KPN autoTV

Naar Eurologics

homeaanbiedingin de mediaMeer info